การแข่งขัน "ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7"
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 21 กรกฎาคม 2557)
คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เข้าเฝ้าทูนละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 10 กรกฎาคม 2557)
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สิทธิเจริญ ร่วมประชุมโครงการปลูปป่าในใจคน
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 25 กรกฎาคม 2557)
ผศ.อวยพร บัวใบร่วมเปิดนิทรรศการ "วิธีชีวิต"
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 25 กรกฎาคม 2557)
คณะ ศจพช. ร่วมวางแผนการดำเนินโครงการ ณ กลุ่มการท่องเที่ยวบ้านปง-ห้วยลาน
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 23 กรกฎาคม 2557)
โครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียน”
โดย สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ประกาศ 23 กรกฎาคม 2557)
คณะ ศจพช. จัดกิจกรรมประเมินความสามารถเชิงพาณิชย์เส้นทางท่องเที่ยว
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 22 กรกฎาคม 2557)
คณะผู้บริหาร มอบนโยบายแก่บุคลากรใหม่
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 21 กรกฎาคม 2557)
มทร.รัตนโกสินทร์ ดูงาน Tell Me More
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 21 กรกฎาคม 2557)
โครงการ "รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%"
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2557)
ข่าวทั่วไปทั้งหมด >>
แจ้งการเบิกเงินค่าสอนภาคสมทบ ปีการศึกษา 1-2557 โดย สำนักงานกองบริหารทรัพยากร (วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2557)
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 22 มิถุนายน 2557)
แจ้งความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 13 มิถุนายน 2557)
งดกิจกรรมรับน้องและกิจกรรมประชุมเชียร์ โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 29 พฤษภาคม 2557)
ขอเชิญร่วมเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 29 พฤษภาคม 2557)
ประกาศสำหรับนศ./บุคลากรทั้งหมด >>
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 24 กรกฎาคม 2557)
ประกาศรับสมัครพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 23 กรกฎาคม 2557)
ประกาศขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกพนักงานตามพันธกิจ โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 16 กรกฎาคม 2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 16 กรกฎาคม 2557)
ประกาศรับสมัครพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ื คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2557)
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 28 กรกฎาคม 2557)
ประการศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 25 กรกฎาคม 2557)
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาพิมพ์คู่มือนักศึกษาและระเบียบนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 งาน โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 24 กรกฎาคม 2557)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 24 กรกฎาคม 2557)
ร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 23 กรกฎาคม 2557)
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด >>
รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เอ็มเค โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 03 กรกฎาคม 2557)
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าภาคพายัพ โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 01 กรกฎาคม 2557)
ชี้แจงกรณีมีผู้ร้องเรียนการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคล ภาคพายัพ โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2557)
แจ้งผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลภาคพายัพ โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2557)
งานบรรยายการเตรียมตัวสมัครงาน โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 06 ธันวาคม 2556)
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด >>