คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เข้าเฝ้าทูนละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 10 กรกฎาคม 2557)
นิทรรศการศิลปกรรม “กลุ่มเจ็ดยอด”
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 07 กรกฎาคม 2557)
3 นักศึกษาวิศวะฯ เครื่องกล ส่งมอบรถเก็บขยะแบบมีดั้มไฮดรอลิกส์
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 04 กรกฎาคม 2557)
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สิทธิเจริญ นำคณาจารย์และนักศึกษาร่วมถวายเทียนพรรษา
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 10 กรกฎาคม 2557)
นักศึกษา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ พร้อมใจถวายเทียนพรรษา
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 10 กรกฎาคม 2557)
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สิทธิเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ครั้งที่1/2557
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 09 กรกฎาคม 2557)
โครงการ "ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพ ก้าวไปสู่ SMEs ปี 2557
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 09 กรกฎาคม 2557)
เปิดรับสมัครรับทุนการศึกษาจากทาจิคิ
โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 09 กรกฎาคม 2557)
ผศ.อวยพร บัวใบ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2557
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 08 กรกฎาคม 2557)
ผศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 07 กรกฎาคม 2557)
ข่าวทั่วไปทั้งหมด >>
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 22 มิถุนายน 2557)
แจ้งความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 13 มิถุนายน 2557)
งดกิจกรรมรับน้องและกิจกรรมประชุมเชียร์ โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 29 พฤษภาคม 2557)
ขอเชิญร่วมเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 29 พฤษภาคม 2557)
ทุนการศึกษาจาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 26 พฤษภาคม 2557)
ประกาศสำหรับนศ./บุคลากรทั้งหมด >>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 02 กรกฎาคม 2557)
ประกาศรับสมัครพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ื คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2557)
ประกาศรับสมัครพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2557)
ประกาศรับสมัครพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2557)
ประกาศรับสมัครพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสาตร์ จำนวน 1 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2557)
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเขียนแบบ จำนวน 1 รายการ โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 27 มิถุนายน 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บธ2 - 201 อาคารบริหารธุรกิจ2 จำนวน 1 รายการ โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 26 มิถุนายน 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาสาขาบัญชี จำนวน 1 รายการ โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 26 มิถุนายน 2557)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบสมองกลฝังตัว จำนวน 7 ชุด โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 20 มิถุนายน 2557)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 20 มิถุนายน 2557)
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด >>
รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เอ็มเค โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 03 กรกฎาคม 2557)
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าภาคพายัพ โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 01 กรกฎาคม 2557)
ชี้แจงกรณีมีผู้ร้องเรียนการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคล ภาคพายัพ โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2557)
แจ้งผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลภาคพายัพ โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2557)
งานบรรยายการเตรียมตัวสมัครงาน โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 06 ธันวาคม 2556)
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด >>