โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 17 กันยายน 2557)
คณะ ศจพช. นำตัวแทนฯ เรียนรู้การแปรรูปเห็ดสวรรค์
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 22 กันยายน 2557)
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน บรรยายพิเศษโครงการเวทีสัญจร
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 22 กันยายน 2557)
โครงการจิตราชมงคลอาสา ณ โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 18 กันยายน 2557)
โครงการจิตราชมงคลอาสา ณ สำนักสงฆ์พุทธธรรมหนองฮ่อ
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 18 กันยายน 2557)
ข่วงวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 17 กันยายน 2557)
กาดหมั้ว คัวกิ๋น ย้อนถิ่น เวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 4
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 17 กันยายน 2557)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism"
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 17 กันยายน 2557)
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 12 กันยายน 2557)
สาขาครุศาสตร์อุตสาหการจัดโครงการจิตอาสา ณ โรงเรีนศรีเนห์รู และบูรณะสำนักสงฆ์บ้านขุนช่างเคี่ยน
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 12 กันยายน 2557)
ข่าวทั่วไปทั้งหมด >>
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และผลงานการออกแบบสัตว์นำโชค (Mascot) โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 28 สิงหาคม 2557)
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 18 สิงหาคม 2557)
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมโครงการค่ายคุณธรรม ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 04 สิงหาคม 2557)
แจ้งการเบิกเงินค่าสอนภาคสมทบ ปีการศึกษา 1-2557 โดย สำนักงานกองบริหารทรัพยากร (วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2557)
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 22 มิถุนายน 2557)
ประกาศสำหรับนศ./บุคลากรทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 22 กันยายน 2557)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 19 กันยายน 2557)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 12 กันยายน 2557)
ประกาศรับสมัครพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 02 กันยายน 2557)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 02 กันยายน 2557)
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 10 กันยายน 2557)
ร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 03 กันยายน 2557)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 10 เครื่อง โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 01 กันยายน 2557)
ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 งานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 15 สิงหาคม 2557)
ประกาศสอบราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 13 สิงหาคม 2557)
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด >>
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าภาคพายัพ โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 01 กรกฎาคม 2557)
ชี้แจงกรณีมีผู้ร้องเรียนการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคล ภาคพายัพ โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2557)
แจ้งผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลภาคพายัพ โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2557)
งานบรรยายการเตรียมตัวสมัครงาน โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 06 ธันวาคม 2556)
มหกรรมสร้างสรรค์ สานฝันสู่อาชีพ ประจำปี 2556 โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 07 สิงหาคม 2556)
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด >>