งาน "สัปดาห์ห้องสมุด" ประจำปี 2557
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม 2557)
อ.ยุรธร จีนา พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย บทบาทเยาวชนนักศึกษากับประชาธิปไตย
โดย แผนกสังคมศาสตร์ (วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม 2557)
อ.ยุรธร จีนา พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย ประชาคมอาเซียน แก่ผู้นำชุมชน จังหวัดลำพูน
โดย แผนกสังคมศาสตร์ (วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม 2557)
โครงการ เดินตามรอยพ่อ...ชีวิตพอเพียง
โดย แผนกสังคมศาสตร์ (วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม 2557)
โครงการจิตราชมงคลอาสา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม 2557)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม 2557)
ชื่นชม 3 นักศึกษาเก็บกระเป๋าเงินส่งคืนเจ้าของ
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 20 สิงหาคม 2557)
โครงการจิตราชมงคลอาสา ณ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 19 สิงหาคม 2557)
ศ.ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ บรรยายพิเศษ "การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 19 สิงหาคม 2557)
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 18 สิงหาคม 2557)
ข่าวทั่วไปทั้งหมด >>
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย "แม่หญิงแต่งก๋ายงาม ต๋ามป๋าเวณีล้านนา ปีที่ 3" โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 18 สิงหาคม 2557)
นักศึกษาชั้นปี1 รหัสนักศึกษา 57 สามารถยืมหนังสือได้แล้วค่ะ โดย แผนกห้องสมุด (วันที่ประกาศ 19 สิงหาคม 2557)
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมโครงการค่ายคุณธรรม ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 04 สิงหาคม 2557)
แจ้งการเบิกเงินค่าสอนภาคสมทบ ปีการศึกษา 1-2557 โดย สำนักงานกองบริหารทรัพยากร (วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2557)
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 22 มิถุนายน 2557)
ประกาศสำหรับนศ./บุคลากรทั้งหมด >>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม 2557)
ประกาศรับสมัครพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 15 สิงหาคม 2557)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 15 สิงหาคม 2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 06 สิงหาคม 2557)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 05 สิงหาคม 2557)
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์Notebook จำนวน 10 เครื่อง โดย (วันที่ประกาศ 22 สิงหาคม 2557)
ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 งานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 15 สิงหาคม 2557)
ประกาศสอบราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 13 สิงหาคม 2557)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 10 เครื่อง โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 05 สิงหาคม 2557)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 05 สิงหาคม 2557)
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด >>
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าภาคพายัพ โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 01 กรกฎาคม 2557)
ชี้แจงกรณีมีผู้ร้องเรียนการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคล ภาคพายัพ โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2557)
แจ้งผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลภาคพายัพ โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2557)
งานบรรยายการเตรียมตัวสมัครงาน โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 06 ธันวาคม 2556)
มหกรรมสร้างสรรค์ สานฝันสู่อาชีพ ประจำปี 2556 โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 07 สิงหาคม 2556)
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด >>