ขอเชิญชมงานแฟชั่น "ลาภเลิศหล้านภาลัย เทิดไท้มหาราชินี"
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 29 กรกฎาคม 2557)
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "พิธีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา บรมราชินีนาถ" และวันสถาปนาวิทยาเขตภาคพายัพฯ"
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 29 กรกฎาคม 2557)
โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ จิตบริการและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 31 กรกฎาคม 2557)
ผศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย ร่วมแถลงข่าวแฟชั่น "ลาภเลิศหล้านภาเทิดไท้มหาราชินี"
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 29 กรกฎาคม 2557)
โครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียน”
โดย สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ประกาศ 23 กรกฎาคม 2557)
คณะ ศจพช. จัดกิจกรรมประเมินความสามารถเชิงพาณิชย์เส้นทางท่องเที่ยว
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 22 กรกฎาคม 2557)
คณะผู้บริหาร มอบนโยบายแก่บุคลากรใหม่
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 21 กรกฎาคม 2557)
การแข่งขัน
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 21 กรกฎาคม 2557)
โครงการ "รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%"
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2557)
งานยุทธศาสตร์และแผนจัดประชุมติดตามแผนปฏิบัติราชการ
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 17 กรกฎาคม 2557)
ข่าวทั่วไปทั้งหมด >>
แจ้งการเบิกเงินค่าสอนภาคสมทบ ปีการศึกษา 1-2557 โดย สำนักงานกองบริหารทรัพยากร (วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2557)
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 22 มิถุนายน 2557)
แจ้งความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 13 มิถุนายน 2557)
งดกิจกรรมรับน้องและกิจกรรมประชุมเชียร์ โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 29 พฤษภาคม 2557)
ขอเชิญร่วมเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 29 พฤษภาคม 2557)
ประกาศสำหรับนศ./บุคลากรทั้งหมด >>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 30 กรกฎาคม 2557)
ประกาศรับสมัครพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 29 กรกฎาคม 2557)
ประกาศขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกพนักงานตามพันธกิจ โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 16 กรกฎาคม 2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 16 กรกฎาคม 2557)
ประกาศรับสมัครพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ื คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2557)
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 30 กรกฎาคม 2557)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 30 กรกฎาคม 2557)
ร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 23 กรกฎาคม 2557)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด(ครั้งที่3) โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเขียนแบบ จำนวน 1 รายการ โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 27 มิถุนายน 2557)
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด >>
รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เอ็มเค โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 03 กรกฎาคม 2557)
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าภาคพายัพ โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 01 กรกฎาคม 2557)
ชี้แจงกรณีมีผู้ร้องเรียนการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคล ภาคพายัพ โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2557)
แจ้งผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลภาคพายัพ โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2557)
งานบรรยายการเตรียมตัวสมัครงาน โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 06 ธันวาคม 2556)
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด >>