มทร.ล้านนา ร่วมขบวนพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 18 เมษายน 2557)
ขอเชิญร่วมงานป๋าเวณีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีฯ และอาจารย์อาวุโส
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 08 เมษายน 2557)
ขั้นตอนการชำระค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 02 เมษายน 2557)
งานบริการวิชาการ จัดการอบรมการผลิตข้าวปลอดสาร การบริหารแมลงศัตรูข้าว
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2557)
ขอเชิญผู้สนใจ นำเสนอโครงการ "กองทุนตั้งตัวได้"
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2557)
คณะ ศจพช ลงพื้นที่ชุมชนบ้านปง-ห้วยลาน
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2557)
คณะ ศจพช ร่วมประชุมในการประเมินบ้านพักโฮมสเตย์ ณ ชุมชนบ้านจันทร์
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2557)
ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2557)
คณะ ศจพช ชี้แจงแผนดำเนินงานเครืยข่ายการท่องเที่ยว
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 10 เมษายน 2557)
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน เป็นวิทยากรให้กับสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 10 เมษายน 2557)
ข่าวทั่วไปทั้งหมด >>
ศูนย์ภาษาเจ็ดลิน เปิดคอร์ท English For KIDS โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 03 เมษายน 2557)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน โดย สำนักงานกิจการนักศึกษา (วันที่ประกาศ 26 มีนาคม 2557)
ขอเชิญสมาชิก ส.พ.ค. ประชุมใหญ่สามัญ ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดย แผนกประชาสัมพันธ์ (วันที่ประกาศ 20 มีนาคม 2557)
ทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน) โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2557)
หลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 3/2556 โดย แผนกหลักสูตรการศึกษา (วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2557)
ประกาศสำหรับนศ./บุคลากรทั้งหมด >>
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานบริหาร ภาคพายัพ เชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 31 มีนาคม 2557)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 26 มีนาคม 2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานบริหาร ภาคพายัพ เชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 20 มีนาคม 2557)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 27 กุมภาพันธ์ 2557)
ประกาศรับสมัครพนักงานตามพันธกิจ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดย แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง (วันที่ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2557)
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถมินิบัส จำนวน 1 คัน(ครั้งที่2) โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 18 เมษายน 2557)
ร่าง TOR ครุภัณฑ์เตาไฟฟ้าขนาดกลาง จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 4) โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 18 เมษายน 2557)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ(ครั้งที่ 2) โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2557)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2557)
ร่าง TOR รถมินิบัส จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) โดย แผนกพัสดุ (วันที่ประกาศ 09 เมษายน 2557)
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด >>
งานบรรยายการเตรียมตัวสมัครงาน โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 06 ธันวาคม 2556)
มหกรรมสร้างสรรค์ สานฝันสู่อาชีพ ประจำปี 2556 โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 07 สิงหาคม 2556)
โรงแรมแทมมารินวิลเลจ เชียงใหม่ รับสมัคร พาร์ทไทม์!!!!! โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 06 สิงหาคม 2556)
บจก เเอค คาส กรุ๊ป เชียงใหม่ รับนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 02 สิงหาคม 2556)
แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ/วิชาชีพ โดย แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ (วันที่ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2556)
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด >>