โครงการสังคมศาสคร์ สืบสานเอกลักษณ์ไทย ประกวดมารยาทไทย
โดย แผนกสังคมศาสตร์ ( วันที่ประกาศ 02 กันยายน 2556)
ไฟล์ประกอบ : ไม่มี

แผนกวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ สังคมศาสตร์ สืบสานเอกลัษณ์ไทย ประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2556  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติมารยาทไทย และเพื่อคันหาตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการประกวดมารยาทไทย ตามที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนได้จัดประกวด โดยได้รับเกียรติจาก อ.คูณธนา  เบี้ยวบรรจง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มาเป็นประธาน  กิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตมารยาทไทย การสาธิตการบรรยายธรรมะ โดยคณาจารย์และนักเรียนแกนนำจริยธรรม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม  และการประกวดมารยาทไทย ซึ่งมีทีมนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 14 ทีม  มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ไม่มีภาพประกอบ